دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

 

 

                                        

                                                نمایی از محل دفتر پژوهشکده                                                                                                                                             نمایی از افلاک نمای نیشابور

 

Institute for Astronomy & Cosmology, University of Neyshabur

پژوهشکده نجوم دانشگاه نیشابور

(IACUN)

 

هم اکنون در شهرستان نیشابور فعالیت های گوناگونی در زمینه گرامی داشت و حفظ و اشاعه  راه  خیام، این اندیشمند بزرگ انجام شده است. از جمله انجمن های مختلف نجومی و مجتمع اخترشناسی و افلاک نمای خیام است که یکی از بزرگترین طرح‌های علمی در ایران است. افلاک نمای این بنا بزرگترین افلاک نمای خاورمیانه‌است.این پروژه از سال ۱۳۷۹ به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان و سپس دانشگاه فردوسی مشهد واگذار گردیده‌است که تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌است.

در آذر ماه ۷۷ دکتر مولر (رئیس اختر شناسی زایس آلمان) در نامه‌ای به فرماندار  نوشت

 

 

رسوم خود را حفظ کنید و پیشرفت بزرگ و بسزایی که لیاقت آن را دارید آغاز نمایید

 

به هر حال با توجه به تمام کارهای انجام شده می توان جای خالی یک پژوهشکده منسجم نجومی که وابسته به یک حوزه تخصصی در این زمینه باشد را به خوبی احساس کرد. بدین جهت دانشگاه نیشابور با تکیه بر توانایی های بومی و استفاده از اساتید مجرب و متخصص در این زمینه تمام تلاش و حمیت خود را در ایجاد یک مرکز تخصصی نجوم و اختر شناسی به کار بسته است تا بتواند نام ایران و دانشمندان ایران زمین همچون خیام را دوباره در سطح بین المللی مطرح سازد . بر این اساس پیشنهاد ایجاد یک پژوهشکده نجوم در بطن دانشگاه نیشابور را ارائه شده است.

 

                                                                                                                        نمایی از رصد خانه  پژوهشکده